Saida Charaf – Tradition du Tarab du jbel : Abdou wazani accompagnée de : Chama Zaz

Saida Charaf  –  Tradition du Tarab du jbel : Abdou wazani accompagnée de : Chama Zaz

Saida Charaf – Tradition du Tarab du jbel : Abdou wazani accompagnée de : Chama Zaz

  • Date: 16 Jun 2019
  • Heure: 22:00
  • Lieu: Place Boujloud
  • Prix: Gratuit